ภาษา : ไทย
  

  เกี่ยวกับเรา

เหล็ก (Iron) เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุุตสาหกรรมการผลิตกระป๋อง, อุตสาหกรรมการบิน หรืออื่นๆ จัดว่า เหล็กเป็น ปัวใจสำคัญของหลายๆ ธุรกิจที่ต้องใช้งาน การผลิดเหล็กจึงจำเป็นต้องมีการผลิตที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อสนองตอบกับ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ได้ การใช้เหล็กจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กจะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและให้เพียงพอ กับความต้องการ ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

  บทความ

 ข้อมูลทั่วไป

เหล็กในปัจจุบันมีกว่า 3500 ประเภท โดยแตกต่างกันทางคุณสมบัติทางด้านกายภาพเคมี และการทนต่อสภาพแวดล้อม และคาดว่าจะมีการปรับปรุงและผลิตให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีกระบวนการผลิตมากมาย ในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบ ก็มีกระบวนการที่สำคัญและเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ  


  คำถามที่พบบ่อย

ทำไมเหล็กจึงเป็นสนิม ?
เหล็กเป็นสนิมเพราะถ้าเหล็กกล้ามีการสัมผัสกับน้ำและออกซิเจน จะทำให้เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นเหล็กออกไซด์
ในปัจจุบันเหล็กแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
เหล็กในปัจจุบันมีกว่า 3500 ประเภท โดยแตกต่างกันทางคุณสมบัติทางด้านกายภาพเคมี และการทนต่อสภาพแวดล้อม และคาดว่าจะมีการปรับปรุงและผลิตให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ